МЕНЮТО НА КОНЕТЕ

Конете приемат главно груби, концентрирани и сочни фуражи. От грубите фуражи най-предпочитано е ливадното, детелиновото и люцерновото сено. Работните коне се хранят през лятото на пасището или в помещенията – с окосена трева (по 20–50 кг при лека и умерена натовареност).
В началото на сезона бобовите треви се смесват със слама, за да не предизвикат колики.
От концентрираните храни най-често се хранят с овес, също с царевица, ечемик и др. Подходящи са шротът и кюспето от слънчоглед и лен.
Не се дават памуково и репично кюспе и шрот.