Поведение и комуникации при конете

 

ЕЗИКОВИ ЖЕСТОВЕ:

 

Когато човек се эанимава и общува с конете най-важното е да може да раэбира техния еэик.Ето някои общи еэикови сигнали при конете и значението им:

 

 

СИГНАЛИ С УШИТЕ:

Щръкнали уши-показва безпокойство
Едното или двете уши са леко назад-това означава,че конят слуша еэдача си по време на езда
Помръдване и свиване – знак за стресиран кон,също е знак за объркване и смущение
Свити назад уши почти сплеснати-знак за агресия

 

 

СИГНАЛИ С ОЧИ

Затворени са при болка и умора
Отворени са при страх
Конят показва бялото на очите си когато е изплашен ядосан,а може да се наблюдава и при много енергични коне
Очите са полуэатворени при спокойна почивка

 

 

СИГНАЛИ С НОЗДРИ

При вълнение или страх ноздрите се разширяват,а при погнуса се набръчкват

 

 

СИГНАЛИ С УСТНИ

Свити устни- показват напрежение
Отпуснати устни-показват спокойствие

 

 

СИГНАЛИ С ВРАТА

Тръскане на главата-странично тръскане предполага стрес
Рязкото повдигане на главата показва раздразнение
Навеждане на главата нагоре и надолу показва увеличение на зрителния обхват
Зигзагообразно движение на главата –често срещано при коне отглеждани на затворено и това е знак за отегчение
Кръгово движение на главата- конят стои като прави кръгови движения и това показва че е много стресиран
-сигнали с опашката
Вдигната опашка-знак за вълнение,за намерение за игра при млади коне.Наблюдава се също когато жребец приближи кобила
Отпусната опашка-знак за подчинение,знак за изтощение или че конят е болен
Мятане на опашка-при пъдене на насекоми е еасхся случай
Когато мятането е първо настрани а после нагоре-надолу-показва че коня не е в добро разположение а е разтревожен и объркан

 


ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

Пръхтене – знак за безпокойство и също знак че конят си почиства носа от прахови частици
Цвилене – сигнал за защита да не го пришпорват.Варира по интензивност,като това показва степента на тревога
Поздравително цвилене- ниско и гърлено
Цвилене при ухажване-продължително,ниско и равномерно.Издават го кобилите когато се приближи жребец
Цвилене на майката-слабо и едвам доловимо за хората.С него майката вика кончето си
Ръмжене-при страх или ядосване
Пъхтене-знак за добро състояние
Сумтене и стенание – знак за изтощение,отегчение,прекомерно напрягане
Удряне с копита по земята – наблюдава се при стресирани или отегчени коне.Някои коне ритат стените на конюшните като са отегчени
-тактилен – чрез допир- наблюдава се когато конете се срещнат- нос – нос и се използва от ездачите за да насочат коня и да го предупредят къде са
На базата на тези сигнали се правят така наречените етограми чрез които може по- лесно да се разбере състоянието на коня