Тежковозни коне

Лятно време основната храна на младите коне извън тренинг се явява тревата на изкуствените или естествени пасища, допълнително им дават 4 - 5 кг концентриран фураж. С бобово и ливадно сено ги хранят в равно количество.За увеличение съдържанието на фосфор им дават пшенични трици и костно брашно.Значително повишават пълноценността на рациона морковите, тревното брашно, пшеничните трици, покълнало зърно и костно брашно.
Като навършат въъзраст от възраст 2,5 в стопанствата се провеждат първите изпитания на младите тежковозни коне на скорост при движение на тръс, ходом и теглителна издържливост (на ограничена дистанция от 100 метра)Конете на 3 годишна възраст и по - стари в течение на цялата година до началото нао подготовката им за изпитанията ежедневно като тренинг ги използват за работа в селското стопанство. Ако няма такава възможност, то конете ежедневно се тренират на променлив алюр (ходом - тръс)със сила на тягата 30 - 40 кг, на дистанция не по - малка от 6 км. на ден. Заключителната тренировка за изпитанията на конете на 3 годишна възраст и по - стари, се провежда в течение на 2 месеца.