Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА KSK-BG.COM (Портал на българския конен спорт)

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „
KSK-BG” информационни услуги и ресурси.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
- “Портал на българския конен спорт(http://ksk-bg.com/) е портален уебсайт (портал) – виртуален информационен ресурс, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси свързани с конния спорт в България.
- „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта www.ksk-bg.comинформационни услуги и ресурси.
- „Потребителски профил” е обособена част в Портал на българския конен спорт, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от KSK-BG.COM, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да получава търговски съобщения от KSK-BG, да пише статии в “Портал на българския конен спорт” и др.
- „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в KSK-BG.
- „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.
- „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.