06-07.10.2018 - Арбанаси, Изложение и тестиране на коне от Източнобългарска порода

Приключиха Тестове 2018 на Асоциация Източнобългарски кон.
За последните години идеята за развитието на породата взе да угасва по няколко причини:
Първата е, че скоро няма да се роди човек, който да обедини около нея цялата
нация, както това направи Светлозар Касчиев...
Втората от тях е факта, че коневъдството изисква много средства, всеотдайност
и време, а дава много малко - обикновено само морално удовлетворение!
Трета, четвърта и пета причнина са липсата на спонсори, публика и масовост!
Модерните коне се селектират в Европа с впечатляваща реклама,
а ние сме назад и в тази посока и е съвсем естествено всички да гледат натам.
Основната причина е факта, че там отдавна има утвърдени пазари и производители,
а нашата порода е непопулярна зад граница! Това твърдение има своите изключения,
защото вече има и големи имена, които се състезават и купуват
източнобългарски коне! Мишел Робер, Франк Уитингтън и Андреас Шоу са едни от тях и
лично се убедиха в качествата им през последните две години.
Историята на породата има и много други добри примери...
Пътя на всяка модерна порода е един - РАЗВИТИЕ и в контекста на това ще добавим,
че почти всички породни асоциации в Европа рабраха, че е добре да отворят вратите
си за нови и нови жребци за да имат все по-големи очаквания, но това ще е тема на отделна статия...
По отношение на тазгодишното издание ще кажем, че отсъстваха конете на Кабиюк и
всичко това свали съвсем масовостта и като цяло се събраха общо около 30 коня.
Жребеца, който стана Шампион на породата е микс от Куитано и Аврора(Айстанцер)
а кобилата, която стана шампионка за 2.5 години бе Капучина от Комфорт и Алфа
В изложбата за 4г.жребци и кобили при жребците се класира Куидамс Рубин Зон
от Куидамс Рубин и Венера Милоска(в условията на нулева конкуренция),
а при кобилите спечели Пандора от Пикьор и Айстанцер, а зад нея останаха Калиграфия и Акодета.
В заключение ще кажем, че за да станат по отимистични нещата ще трябва
постоянно да се гледа напред и да се наливат само най-добрите гени!
Прочетет статиите "Идват нови шампиони" и раздел Новини на www.silvena.com
Разгледайте галериите със снимки и ще добиете малко по-добра представа за събитието: